Mục tiêu hoạt động, ngành, nghề kinh doanh

  a) Mục tiêu họat động của Công ty

  Đảm bảo việc cung cấp, điều hoà nguồn nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, phát triển công nghiệp, đời sống dân sinh và các ngành kinh tế khác trong lưu vực hệ thống Công trình thuỷ lợi Vĩnh Bảo với chất lượng nước tốt, đáp ứng yêu cầu đạt hiệu quả cao nhất.

  Từng bước thực hiện đa dạng hoá ngành nghề, hình thức kinh doanh; bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận hợp pháp; tạo nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động; tăng thu cho ngân sách, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện và thành phố.

  b. Ngành nghề sản xuất kinh doanh

  1

  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi.

  4663

  2

  Khai thác, xử lý và cung cấp nước.

  3600

  3

  Bán buôn sắt thép.

  4662

  4

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Vận hành hệ thống thuỷ lợi tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

  8299

  5

  Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Nạo vét sông, ngòi, đắp đê, làm kè, tiêu thoát nước.

  4390

  6

  Xây dựng nhà các loại.

  4100

  7

  Xây dựng công trình công ích: Chi tiết: Xây dựng công trình thuỷ lợi

  4220

  8

  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

  Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình ngầm, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.

  4290

  9

  Phá dỡ

  4311

  10

  Chuẩn bị mặt bằng

  4312

  11

  Lắp đặt hệ thống điện

  4321

  12

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

  4653

  13

  Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

  2592

  14

  Hoạt động dịch vụ trồng trọt

  0161

  15

  Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

  0162

  16

  Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: tư vấn các phương pháp tưới tiêu khoa học, tư vấn đấu thầu xây lắp công trình thuỷ lợi; tư vấn thiết kế các công trình thuỷ lợi: đập đường hầm, cống kênh tưới, công trình bảo vệ bờ sông, giám sát thi công các công trình thuỷ lợi; Thiết kế kết cấu các công trình xây dựng dân dụng (nhà 2 tầng trở xuống)

  7110

  17

  Sửa chữa máy móc thiết bị

  3312

  c. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

  Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Vĩnh Bảo được Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phân giao nhiệm vụ theo Quyết định số 748/QĐ-TCCQ ngày 24/3/1993 trực tiếp quản lý khai thác hệ thống công trình thuỷ lợi trên địa bàn của huyện Vĩnh Bảo.

  Hàng năm cung cấp nước tưới tiêu phục vụ 23.795 ha lúa và rau màu, thủy sản cho 30 xã và thị trấn trong huyện đúng thời vụ = 100% kế hoạch.

   

  Khảo sát, thiết kế sửa chữa, xây dựng các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ được thành phố phân giao, thực hiện đổi mới công nghệ, phần mềm khảo sát thiết kế, lập dự toán công trình, đáp ứng tiến độ, chất lượng thi công cũng như thiết kế, với tổng doanh thu mỗi năm trên 23 tỷ đồng.

      - Hàng năm cấp nước thô được 700.000 m3, nộp ngân sách (thuế) là 294 triệu đồng, thu nhập bình quân của người lao động là 4.150.000 triệu đồng/người/tháng, nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCD được 1,715 tỉ đồng, lợi nhuận kinh doanh đạt 174 triệu đồng, ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo được trên 61 triệu đồng.

   Khuyến khích tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kết phối hợp với các trường Trung cấp, Cao đẳng mở lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân viên chức lao động, mỗi năm thực hiện đào tạo và đào tạo lại cho trên 30 công nhân lao động.

  Sản xuất và dịch vụ sửa chữa máy nông nghiệp phục vụ cơ giới hoá nông nghiệp điều hoà, phân phối nước đảm bảo chất lượng nước, công bằng, hợp lý phục vụ sản xuất và đời sống, ưu tiên nước sinh hoạt, thực hiện hợp đồng với các tổ chức, cá nhân sử dụng nước, làm dịch vụ từ công trình thuỷ lợi, bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 6 điều 19 của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.