LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

  Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Vĩnh Bảo tiền thân là Đội Quản lý thuỷ nông được thành lập năm 1968, năm 1971 được thành lập Trạm Quản lý thủy nông để đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp Trạm được nâng cấp cho phù hợp với từng thời kỳ, các tên sau:

  Năm 1986 đổi tên là công ty Bảo hiểm nước cây trồng thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo.

  Thực hiện NĐ 388/HĐBT, Uỷ ban nhân dân thành phố ra quyết định số 748/QĐ-TCCQ ngày 24/3/1993 về việc thành lập Xí nghiệp quản lý thuỷ nông Vĩnh Bảo trực thuộc Sở Thủy lợi Hải Phòng (nay là Sở Nôngnghiệp &Phát triển nông thôn)

  Tháng 1/1998 đổi tên xí nghiệp quản lý thủy nông thành Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Vĩnh Bảo theo quyết định134 QĐ/UB ngày 21/01/1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

  Tháng 2/1999 Uỷ ban nhân dân thành phố có quyết định số225/QĐ-UB ngày 01/02/1999 về việc chuyển Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Vĩnh Bảo là Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh thành Doanh nghiệp hoạt động công ích.

  Công ty được xếp hạng Doanh nghiệp hạng II theo quyết địnhsố 2473/QĐ-UB ngày 10/10/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

  Ngày 06/7/2009, căn cứ theo quyết định số 1271/QĐ-UBND đổi tên công ty từ công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Vĩnh Bảo thành Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Vĩnh Bảo.

  Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, nền kinh tế nước ta được chuyển đổi từ tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước, Công ty đã trải qua các giai đoạn đầy khó khăn thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh như: Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi bị tác động về mặt thời tiết, khí tượng, thuỷ văn, úng, lụt, hạn hán, bão lũ ; các công trình thuỷ lợi bị xuống cấp trầm trọng. Mọi hoạt động dịch vụ sản xuất nông nghiệp đã chuyển sang cơ chế thị trường. Trong khi đó hoạt động củaCông ty vẫn bị ràng buộc nhiều mặt bởi chế độ cũ. Các chế độ chính sách đối với doanh nghiệp đổi mới chưa kịp thời, công tác hoạt động thuỷ nông ở vào trạng thái khó khăn, trình độ nghiệp vụ quản lý của Cán bộ, công nhân viên có phần còn hạn chế, cơ sở vật chất trang thiết bị nghèo nàn lạc hậu, nguồn vốn kinh doanh còn hạn hẹp.

  Trước tình hình đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, sở Tài chính và các ban ngành trong thành phố, của Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện, sự phối kết hợp của các xã trong toàn huyện đã tạo điều kiện giúp đỡ Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

  Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Vĩnh Bảo đã trải qua 47 năm xây dựng và trưởng thành, có bề dày trong công tác chỉ đạo và điều hành quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tập thể cán bộ, công nhân viên chức lao động trong Công ty ngày càng trưởng thành, trình độ tay nghề càng ngày được nâng lên đáp ứng yêu cầu hiện nay.