Quyết định chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Thủy lợi Vĩnh Bảo