Cải tạo nâng cấo 1 số công trình lớn bằng nguồn miễn thu thủy lợi phí năm 2010

  Công ty Thủy lợi Vĩnh Bảo cải tạo nâng cấo 1 số công trình lớn bằng nguồn miễn thu thủy lợi phí năm 2010

  Sửa chữa, nạo vét cửa ngoài cống Liễu Điện

  - Năm 2011: 
            + Nạo vét kênh Tân Hưng, đoạn cuối kênh mét, kênh Đông Quất, kênh Cao Minh.

            + Kè bờ nạo vét đoạn kênh Chanh Dương cạnh cầu Nhân Mục

            + Xây lại cống cầu Tây xã Vĩnh long

  - Năm 2012: Nạo vét đoạn kênh Trại Chanh, Mả Bách, Cống Hiền, An Ninh II, Bái Khê, Quán Mía, Bạch Đà II, An Đồng, Triều Bông, cống hạ Cổ Am, sân tiêu năng cống An Biên, cống Quán Khái ….

  - Năm 2013: 
         + Nạo vét và đắp bờ kênh cống Thắng, kênh Đồng Ngừ, kênh sau cống Râu, cống Bà Thưởng, kênh mét, đoạn cuối kênh Bạch Đà II, kênh Bà Lai đoạn II.

            + Mở rộng một số cống trên kênh cống Vĩnh Dương, kênh Thiên Bồng, cống Tứ Duy.

  - Năm 2014:
            + Nạo vét và đắp bờ một số kênh như kênh Thiên Bồng, kênh sau cống Đông Am 1;

           + Xây lại và mở rộng khẩu độ cống thông nước Đồng Quan, mở rộng cống điều tiết trên kênh Nam Chép, xây lại đoạn cuối sau trạm bơm Cầu Rùa, nâng cấp nhà máy trạm bơm Hoành Lộ.