Công ty Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo hoàn thành kế hoạch năm trước 30 ngày

    Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo Vũ Thanh Sơn cho biết

    (HPĐT)- Tính đến 30-11, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2012, về đích trước kế hoạch 30 ngày. Công ty đạt tổng doanh thu hơn 20,7 tỷ đồng, bằng 137% kế hoạch năm, thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động, nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, thu nhập bình quân người lao động đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng.

    Năm 2012, công ty vận hành gần 60.000 giờ bơm điện phục vụ công tác tưới, tiêu nước; thực hiên 3 đợt lấy nước đổ ải thau chua rửa mặn, 2 đợt lấy nước phù sa cải tạo đất phục vụ sản xuất cho hơn 23.795 ha lúa và hoa màu trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo. Công ty tăng cường quản lý công trình thủy nông, thủy lợi, trạm bơm điện. Đồng thời, chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống công trình, trạm bơn điện, hệ thống kênh mương; bảo đảm chống mặn an toàn phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh trên địa bàn, góp phần tăng năng suất lúa, cây hoa màu.