Nâng cao chất lượng quản lý, khai thác công trình thủy lợi

  Đảng bộ Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo Lãnh đạo nâng cao chất lượng quản lý, khai thác công trình thủy lợi

  Với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo lãnh đạo đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

  Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo Vũ Thanh Sơn cho biết, trong 5 năm qua, đơn vị hoạt động trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản, song cũng gặp nhiều khó khăn cả về thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, hệ thống công trình thủy lợi thiếu đồng bộ, xuống cấp… Song, vượt lên tất cả, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo, tranh thủ sự ủng hộ của thành phố, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Bảo, Đảng bộ lãnh đạo đơn vị thực hiện khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ 5 đề ra.

  Công tác điều tiết nước bảo đảm 100% kế hoạch, hằng năm cung cấp nước tưới, tiêu quay vòng cho 26.367 ha lúa và rau màu trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo. Đơn vị thực hiện tiêu nước kịp thời, không để úng ngập lúa, hoa màu, giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Diện tích lúa bị úng lụt 5 năm trở lại đây giảm 3-5%, đặc biệt so với năm 2004 giảm 50-60%. Để đạt kết quả trên, mỗi năm công ty vận hành các cống với hơn 371.000 giờ, tăng 280% so với giai đoạn 2005-2009.

  Theo ông Vũ Thanh Sơn, để thực hiện tốt các nhiệm vụ điều tiết nước tưới, tiêu, chống mặn, chống hạn, phòng chống lụt bão, Đảng bộ Công ty thủy lợiVĩnh Bảo lãnh đạo đơn vị đặc biệt chú trọng quản lý, tu bổ, xây dựng các công trình thủy lợi. Các cống đầu mối, các trạm bơm tiêu úng “trọng điểm” đều bố trí các đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm trực tiếp quản lý và vận hành. Lực lượng quản lý công trình ngăn chặn nhiều vụ lấn chiếm kênh mương, vi phạm công trình cống, đập. Qua kiểm tra định kỳ hằng năm, có từ 80-90% số công trình đạt tiêu chuẩn “xanh, sạch, đẹp”. Số công trình xây dựng cơ bản 5 năm qua tăng cao, đáng kể như xây mới trạm bơm Thượng Đồng, xây mới hơn 20 nhà quản lý, hơn 30 trạm bơm điện, sửa chữa, xây mới hơn 35km mương cứng…

  Để đạt những kết quả trên, Đảng bộ Công ty thủy lợi Vĩnh Bảo thường xuyên đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình theo quy định của Điều lệ Đảng và quy chế làm việc. Đồng thời, thẳng thắn nhận rõ khuyết điểm, hạn chê, chỉ rõ nguyên nhân và trách nhiệm; bổ khuyết, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Từ thành công đó, Đảng bộ Công ty thủy lợi Vĩnh Bảo đề ra các giải pháp thực hiện, chỉ tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị; tập trung tiếp nhận các công trình theo phân cấp; nâng cao chất lượng quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, bảo đảm điều tiết tưới, tiêu nước; bảo đảm nguồn nước, chất lượng nước phục vụ phát triển KT-XH địa phương; bảo đảm an toàn công trình, làm tốt công tác phòng, chống bão lũ, chống hạn, chống mặn…

  Lã Tiến / baohaiphong.com.vn